انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
بوکله
رنگ:
بژ/ پوست پیازی
قیمت هر متر مربع:
515,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
بوکله
رنگ:
بژ/ پوست پیازی
قیمت هر متر مربع:
499,000 ریال