انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
سفید
قیمت هر متر مربع:
699,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
سفید
قیمت هر متر مربع:
629,000 ریال