اندازه گیری برای سفارش شید تصویری و پارچه ای و رولیت پویا آنلاین:

شما اینجا هستید

اندازه گیری برای سفارش شید تصویری و پارچه ای و رولیت پویا آنلاین:

نکته: در مورد پنجره هایی که چسبیده به سقف است توجه به این نکته ضروری است که پهنای ریل شیدرول 11 سانتی متر است (این مورد درباره درب پنجره هایی که به داخل باز می شوند اهمیت زیادی دارد) گاهی پیش می آید که شما می خواهید درون یک درگاه، شید تصویری نصب کنید و گاهی بیرون یک درگاه؛ بنابراین به دو صورت می توانید این اندازه گیری اولیه را انجام دهید:
1-اندازه گیری داخل درگاه (داخل چهارچوب پنجره) پویا آنلاین:

ابتدا باید بدانید فقط در صورتی می توان برای داخل یک درگاه، شید رول در نظر گرفت که عمق درگاه یعنی فاصله بین دو لبه جلویی و پشتی درگاه حداقل 15 سانتی متر باشد (شکل شماره 1)

رض شید تصویری (چوب پرده) این گونه به دست می آید( با توجه به شکل شماره 2 ) عرض را در سه نقطه (نزدیک به بالای پنجره، وسط و نقطه ای نزدیک به انتهای پنجره) اندازه گیری کنید سپس از کوچک ترین آنها 2 سانتیمتر کسر نمایید و عدد به دست آمده را برای ما ارسال کنید. ارتفاع شیدرول این گونه به دست می آید ارتفاع را نیز از 3 نقطه (نقطه ای نزدیک به سمت چپ، نقطه ای نزدیک به سمت راست، و از وسط پنجره) اندازه گیری کنید. و از کوچک ترین ارقام حاصله عدد 2 را کسر نمایید و نتیجه را ارسال نمایید.

نکته 2: عرض (اندازه چوب پرده ای) که شما به ما می دهید به خاطر نوع ساخت شید تصویری باعث می‎شود که 5/1 سانتیمتر از چپ و 5/1 سانتیمتر از راست پرده کمتر شود. این نکته را برای پرده هایی که می خواهید دو تکه یا دو قسمت کنید در نظر داشته باشید.

2-اندازه گیری بیرون درگاه (بیرون از چهارچوب پنجره) پویا آنلاین:

برای عرض شید تصویری: فاصله ی بین دو دیوار طرفینِ درگاه پنجره را اندازه گیری کرده 20 سانتی متر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 4) برای ارتفاع شید تصویری در دو حالتِ مختلف: اگر می خواهید پرده را جلوی درگاه به دیوار اتاق نصب کنید، فاصله بین سقفِ درگاه پنجره تا کف درگاه را اندازه گیری کرده و 20 سانتیمتر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 4)

نکته 1: اگر زیر جا یا محلی که می خواهید پرده شید تصویری نصب کنید شوفاژ، پیشخوان یا اُپن آشپزخانه یا هر مانع دیگری قرار دارد ارتفاع پرده را تا روی مانع در سه نقطه متفاوت و موازی (سمت چپ، وسط و سمت راست) اندازه گیری کرده 2 سانتیمتر از کوچکترین عدد اندازه گیری شده کسر نمایید. (شکل شماره 2 )
نکته 2: ممکن است قصد داشته باشید شیدرول تا روی زمین ادامه داشته باشد. در این صورت چنانچه کف زمین از سرامیک یا پارکت باشد. توصیه پویا آنلاین این است که پایین پرده 7 سانتی متر از کف زمین بالاتر قرار بگیرد. تا هنگام کشیدن تی، شید تصویری لکه دار نشود. به همین منظور هنگام اندازه گیری، ارتفاع را تا کف زمین گرفته، 7 سانتی متر از آن کم کنید. اگر زمین با فرش یا موکت پوشانده شده است کم کردن این 7 سانتیمتر لزومی ندارد.
نکته 3: در مورد شید رول پارچه ای عرض (چوب پرده) بیش از 70/2 امکان پذیر نمی باشد به همین دلیل عرض های بیش از این اندازه را تقسیم می کنند که اصطلاحا به آن دو تیکه یا سه تیکه می گویند (برای مثال عرض 3 متر تبدیل به دو پرده شید با عرض 50/1 و ارتفاع مورد نظر خواهد شد)
لازم به ذکر است پرده های 2 تیکه یا 3 تیکه بین دو پرده ای که به هم چسبیده است 3 سانت خالی می ماند.
نکته 4: عرض هر رول که برای پرده شید رول تصویری سولیت استفاده می شود 20/2 است از این رو شما خریدار گرامی می توانید پرده ای با عرض 20/2 و ارتفاعی بدون محدودیت و پرده ای با ارتفاع 20/2 و عرض بدون محدودیت سفارش دهید پیشنهاد پویا آنلاین در رابطه با طول عمر بیشتر پرده شما این است که در مساحت بیش از 72/5 پرده را دو تیکه کنید.