انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
آبی
قیمت هر متر مربع:
509,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
آبی
قیمت هر متر مربع:
485,000 ریال