انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
سبز روشن
قیمت هر متر مربع:
509,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
سبز روشن
قیمت هر متر مربع:
495,000 ریال