انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
شکلاتی
قیمت هر متر مربع:
399,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
ترمه سیمین
رنگ:
شکلاتی
قیمت هر متر مربع:
385,000 ریال