انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
نیلوفر
رنگ:
سفید
قیمت هر متر مربع:
469,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
نیلوفر
رنگ:
سفید
قیمت هر متر مربع:
479,000 ریال